ENG EST FIN

VOLIKIRI

Käesolev volikiri annab õiguse volitatule vastu võtma volitaja nimele saabunud saadetist/saadetisi ja selle/nende dokumente.
VOLITAJA ETTEVÕTTE ANDMED
Kuupäev
Ettevõtte nimi
Registrikood
Telefon
Aadress
1. ÜHEKORDNE VOLIKIRI SAADETISE KOHTA
HAWB
AWB
2. PIKAAJALINE VOLIKIRI PERIOODI KOHTA*
Kuni
Tähtajatu
Alates
VOLITATUD ETTEVÕTTE NIMI JA REGISTRIKOOD:
Registrikood
Nimi
 

Käesoleva volikirjaga kinnitab volitaja, et volitatud ettevõte on teadlik ja nõus Ospentos International OÜ poolt esitatud teenuse arvega.

* Pikaajalise volituse (p.2) puhul esitatakse teenuse arved ainult volitatud ettevõttele.

Allkiri:

Volitaja nimi
Kuupäev
Amet